Tradicionalna Graditeljstva


Prethodno pomiješane žbuke, žbuke i završne obrade. „Tradicionalni“ proizvodi polazište su građevinskih tehnologija koje je razvio Fornaci Calce Grigolin. Ovo su nezamjenjivi proizvodi na svakom gradilištu, zajedno s cementom i vapnom, kamen temeljac naših premiksa već više od 55 godina.


sistemaCASA

Bazne žbuke

Malte

Vapno

Cement

Ostala Veziva

Malteri iz rijeke Piave

Inertan

×
 
 
×