Malteri


Malteri imaju svrhu spajati elemente konstrukcije činjenično jamčeći statičnost konačnog izratka.
Znajući da raspoloživost širokog broja prethodno umiješanih maltera doprinosi kvaliteti primjene e njenoj trajnosti u vremenu, linija  Fornaci Calce Grigolin-a dopušta odabrati, polazeći od najklasičnijeg proizvoda pogodnog svim tipovima zidanja, među višestrukim "tehničkim" malterima pogodnima za najširu tipologiju zidanja.
Malteri se mogu klasificirati na temelju mehaničke otpornosti na tlak, termičkeizolacije, otpornosti na agresiju soli i kromatskog izgleda (boje).


MG 40


Malter za zidanje klasa M5

MGK 40


Vodo-odbojni malter za zidanje klasa M5

MG 18


Malter za zidanje pogledu izloženih strana klasa M5

MGK 18


Vodo-odbojni malter za zidanje pogledu izloženih strana klasa M5

MGK 18 EXTRABIANCO


Vodo-odbojni malter za zidanje pogledu izloženih strana, bijele boje klasa...

MG 18 MALTACOLOR G5 “TERRA DI SIENA”


Malter u boji za zidanje pogledu izloženih strana klasa M5

MG 28


Malter za zidanje klasa M5

MALTACOLOR G5 “TERRA DI SIENA”


Malter u boji za zidanje pogledu izloženih strana klasa M5

MGK 182


Vodo-odbojni malter za zidanja pogledu izloženih strana klasa M10

MG 24 ORE


Malter za zidanje s usporenim vezivanjem klasa M5

MG 35 JOLLY


Malter za ručno zidanje i žbuku klasa M5

MG 80


Cementni malter za zidanje III. grupe prema normama SIA

PZ 16


Malter sa sastojcima vulkanskog porijekla za zidanja strana izloženih...

THERMOG 02


Malter za termoizolirajuća zidanja klasa M5

THERMOG 03


Malter za termoizolirajuća zidanja klasa M5

AG 50


Ljepilo u prahu svijetle boje za stanične cementne blokove
×
 
 
×