Proizvodne tehnologijeFornaci Calce Grigolin posluje više od 50 godina kako bi kupcima jamčio kompletan asortiman proizvoda.
 
Posebnosti koje razlikuju proizvodnju Fornaci Calce Grigolin su:
  • Suvremeni sustavi visoke produktivnosti i kontinuiranog ciklusa;
  • Ciklus proizvodnje vapna za koji se, zahvaljujući korištenju kao goriva za drvnu piljevinu, smatra da nema utjecaja na Kyoto protokol;
  • Visoka raspoloživost vlastitih nalazišta vapnenačke sirovine visoke kvalitete i homogenosti;
  • Visok kapacitet skladištenja gotovog proizvoda;
  • Prijevoz i učinkovita usluga vlastitim sredstvima;
  • Interni kemijski laboratorij i certifikati prema važećem UNI EN 459.
×
 
 
×