THERMOG 02

Malter za termoizolirajuća zidanja klasa M5

Opis:
Usuho spravljena mješavina na bazi odabranog i olakšanog punila, hidriranog vapna, hidaruličnog veziva, najboljeg hidauličnog vapna i specifičnih dodataka.
Na korištenje polja:
THERMOG 02 je malter za zidanje koji nalazi primjenu u svim tipovima zidanja, vanjskih i unutarnjih, gdje se koriste termo-opeke ili cementni blokovi s izolirajućim punilima. Visoka mehanička otpornost čini ga koristivog i za nosive zidove. Ne koristiti za blokove od ćelijastog cementa, gipsane podloge ili za zidanja izloženih pogledu.
Tehničke specifikacije:
Specifična težina određena u slob. padu
1100 - 1200
 kg/m³
Najveći promjer
3
 mm
Život usluga u satima
2
 h
Voda
circa 30-32
 %
Debljina nanosa
5
 mm
Toplinska vodljivost
lambda (val. da tabulato) 0,34
 W/mK
Preuzimanje:
Tehničke specifikacije
List sa sigurnosnim podacima
×
 
 
×