FIBRETHERM

Temeljna, termoizolirajuća, vlaknasta, vodo-odbojna žbuka za unutarnju i vanjsku upotrebu

Opis:
Suha mješavina vlaknastih termoizolirajućih sastojaka prema UNI EN 998-1, na bazi pjeska granulacije 0-1,2 mm prema EN 13139, polistirola, hidrauličnog veziva prema EN 197, zračnog veziva prema EN 459, vodo-odbojnog agensa i naročitih aditiva. Mehanička otpornost odgovara grupi CS I prema EN 998-1.
Na korištenje polja:
FIBRETHERM je vlaknasta termoizolacijska žbuka visokog učinka koja može biti uporabljena bilo za unutarnje kao i za vanjske površine, na podloge tipa cigle, grubog betona, mreže za žbuku, blokova i td. te unutarnjih i vanjskih podloga.
FIBRETHERM je naročito pogodan kao žuka na cigli s velikom termičkom otpornošću kao Poroton, poroznim ciglama s vrijednostima λ < 0,13 W/mK.
Zbog naročite formulacije upotrebljava se nadalje i za žbukanje površina kojima je potrebno nanašanje sloja debljeg od norme (> 2 cm). Strukture od glatkog betnona moraju biti preventivno grubo ožbukane našim RG 12 ili alternativo s AG 12 RINFLEX u cilju jamčenja vezivanja. 
FIBRETHERM se nesmije nanositi na gipsanu, obojenu, nestalnu i podlogu koja se mrvi.
 
Tehničke specifikacije:
Specifična težina određena u slob. padu
550
 kg/m³
Najveći promjer
1,2
 mm
Voda
circa 60
 %
Teoretski pokrivenost
per cm di applicazione 4 m2/sacco 40 l
 
Paropropusnost μ
10
 
Termička provodljivost λ (tablična vrijednost)
0,13
 W/mK
Preuzimanje:
Tehničke specifikacije
List sa sigurnosnim podacima
×
 
 
×