CALCESTRUZZO R25

Strukturalni cementni beton tradicionalnog tipa

Opis:
Prethodno dozirani cementni beton spreman za uporabu, na bazi odabranog punila primjerene granulometrijske krivulje od 0 do 15 mm, hidrauličnog veziva i specifičnih aditiva.
 
Na korištenje polja:
CALCESTRUZZO R 25 je proizvod pogodan za oblikovanje unutarnjih i vanjskih elemenata sa nosivim svojstvima, budući da njegova specifična formulacija omogućava postizanje mehaničkih otpora, na tlak nakon 28 dana, iznad 28,5 N/mm2.
Preuzimanje:
Tehničke specifikacije
List sa sigurnosnim podacima
×
 
 
×