MALTA BASTARDA

Mješoviti malter tradicionalnog tipa

Opis:
Prethodno dozirana Malta Bastarda na bazi odabranih punila, hidratiziranog vapna, hidrauličnog  veziva, eminentno hidrauličnog vapna i specifičnih dodataka.
Na korištenje polja:
MALTA BASTARDA je malter za zidanje koji nalazi primjenu u svim tipovima vanjskog i unutarnjeg zidanja. S obzirom na visoku mehaničku otpornost pogodan je i za nosive zidove.
Preuzimanje:
Tehničke specifikacije
List sa sigurnosnim podacima
×
 
 
×