Uporaba apnaPodjetje Fornaci Calce Grigolin proizvaja različne vrste apna (kliknite tukaj za ogled vseh izdelkov) za številne sektorje z različnimi načini uporabe.
 
Za posege na področju EKOLOGIJE IN ENERGETIKE se apno v različnih izpeljankah uporablja zlasti za čiščenje industrijskih hlapov, zlasti tistih, ki nastajajo v termoelektrarnah, premogovnikih, obratih za pridobivanje energije iz odpadkov ali sežigalnicah.
Apno se uporablja tudi za nevtralizacijo kislih voda in odstranjevanje fosfatov ter za flokulacijo, ki jo v kombinaciji z drugimi snovmi izvaja pri čiščenju vode. Apno se uporablja tudi za dehidracijo in kondicioniranje blata iz fizikalno-kemijskih in bioloških čistilnih naprav, vključno s poglabljanjem pristanišč in kanalov.
Ekološka funkcija apna je inertizacija strupenih in škodljivih odpadkov, sanacija industrijskih območij in onesnaženih zemljišč ter čiščenje vodnih teles, da se ponovno vzpostavi optimalni pH za razvoj življenjskih oblik.
 
Apno se pogosto uporablja tudi za stabilizacijo glinenih tal pri gradnji cest, železnic in letališč.
 
V KMETIJSTVU se apno uporablja v zootehniki za proizvodnjo fosfatov za živalsko krmo ter za korekcijo kislih tal in dezinfekcijo okolja, v kombinaciji z bakrovim sulfatom, kjer se uporablja kot fungicid (mešanica Bordeaux). Poleg tega uporaba apna v kmetijstvu omogoča manjšo uporabo kemikalij in onesnaževal.
 
V INDUSTRIJSKEM sektorju se apno uporablja na različne načine, zlasti v kemični industriji za proizvodnjo kalcijevega stearata, za čiščenje citronske kisline in glukoze, kot sušilo in absorber ogljikovega dioksida ter v petrokemični industriji za proizvodnjo dodatkov za maziva.
Tudi v usnjarski industriji za strojenje.
V farmacevtski industriji za pripravo kalcijevih in magnezijevih soli, v zobozdravstvu kot zdravilo pri podlogah in endodontiji ter v živilski industriji za proizvodnjo sladkorja in čiščenje odpadnih voda iz industrijskih procesov;
Apno se pogosto uporablja v železarski in jeklarski industriji pri proizvodnji jekla kot sredstvo za strjevanje in razžveplanje.
 
Uporaba apna v gradbeništvu je že od nekdaj razširjena za pripravo vnaprej pripravljenih visokokakovostnih ometov in malt ter za proizvodnjo lahkih betonov (celični beton ali gasbeton).
×
 
 
×