Strukturna Konsolidacija


Vprašanje strukturnega utrjevanja zidanih stavb je zelo obsežno in kompleksno ter se ga je mogoče lotiti z različnimi tehnikami. Podjetje Fornaci Calce Grigolin je razvilo različne rešitve za izboljšanje lastnosti zidnih plošč in njihovo utrjevanje:
  • FRCM z vlakni ojačani kompoziti z anorgansko matrico
  • Posegi CRM z uporabo armiranega ometa
Izraz FRCM pomeni Fiber Reinforced Cementitious Matrix (z vlakni ojačana cementna matrica) in označuje sisteme ojačitve majhne debeline, ki se uporabijo na površini stene, da bi jo zaščitili pred strižno-trakcijskimi obremenitvami. Nastanejo zaradi spajanja: anorganska matrica iz malte na osnovi apna (ali cementa), ki je primerna za konstrukcijsko uporabo in ima zato zagotovljene lastnosti v skladu z UNI EN 998-2 ali UNI EN 1504-3; mreže (ali enosmerne tkanine) iz dolgih vlaken iz natezno odpornih materialov (steklo), predhodno napete s polimernimi premazi; mehanske povezave, katerih namen je spodbuditi sodelovanje z zidovi in predvsem utrditi med njimi zidove, ki morda niso dobro povezani in so zato bolj dovzetni za pojave prevrnitve.
 
Izraz CRM pomeni Composite Reinforced Mortar in označuje intervencijsko tehniko, ki združuje vnaprej pripravljene vlaknate ojačitve in anorganske malte. Običajno so sestavljeni iz predoblikovane armaturne mreže, odporne na alkalije, izdelane z impregnacijo dolgih steklenih vlaken s polimernimi smolami, odpornimi na termoelektrično trdnost; predoblikovani koti mrež, ki zagotavljajo neprekinjeno armiranje pri spremembah smeri, izdelani iz enakih materialov in po enakem proizvodnem postopku kot mreže; alkalno odporni povezovalni elementi, ki zagotavljajo povezavo armiranega ometa z nosilcem in po potrebi z armaturo, uporabljeno na nasprotni strani; cementne ali apnene malte z zagotovljeno zmogljivostjo za konstrukcijsko uporabo in zato v skladu z ustreznimi oddelki standarda UNI EN 998-2 ali UNI EN 1504-3; kemična sidra za sidranje povezovalnikov na nosilec, ki imajo oznako CE na podlagi usklajenega standarda ali ETA.
Debelina armaturnega paketa je običajno med 30 in 50 mm, če ne upoštevamo izravnave nosilca.


Gradbene malte in ometi

Tkanine in Dodatki

×
 
 
×