GRIGOKOLL VELOX

Deformabilno ljepilo brze hidratacije s cementnim vezivom, krajnje bijele i sive boje, vrhunskih radnih svojstava, vrhunske učinkovitosti, za polaganje keramičkih pločica i mozaika bilo koje vrste i formata.

Opis:
GRIGOKOLL® VELOX je prethodno izmiješano suho ljepilo koje se sastoji od odabrane
inertne tvari, hidrauličnog sivog ili bijelog veziva i specifičn ih aditiva, koje je moguće
klasificirati prema normi UNI EN 12004:
Cementno ljepilo (C) koje je poboljšano (2), otpor no na klizanje (T), brzo (F) i deformabilno
(S1).
Na korištenje polja:
GRIGOKOLL® VELOX je prethodno izmiješano brzo ljepilo prikladno za lijepljenje bilo koje
vrste keramičkih pločica uključujući i gr es porcellanato, na svaku vrstu podloge i cementne
žbuke koja se obično upotrebljava u građevinskom sektoru, čak i onih koje su podložne
promjenama dimenzija (grijani podovi).
Prikladno za polaganje kamenih materijala koji nisu osobito osj etljivi na vlagu, u slučaju
kamenog materijala svijetle boje, upotrijebite GRIGOKOLL® VELOX Bianco.
Osim toga, može se upotrijebiti za polaganje pr eko starih podova od keramike. Za polaganje
velikih formata na vanjsku fasadu, na zidove od neodležanog bet ona ili na grijuće podloge
upotrijebite aditiv s lateksom za postizanje elastičnosti GRIGO KOLL® MIX S2. Podloge ne
smiju biti prekomjerno upojne. Za polaganje na pr egradne zidove od gipskartona preporučuje
se pravilna priprema podloge.
Tehničke specifikacije:
Miješanje vode
8
 litara/vreća
Teoretska potrošnja
2,5-4
 kg/m²
Otvoreno vrijeme
circa 15
 min
Noga prometa
4-6
 h
Preuzimanje:
Tehničke specifikacije
List sa sigurnosnim podacima
×
 
 
×