ISI 310

Cementni, tiksotropni, polimero-modificirani malter, za slojevito gletanje radova od betona

Opis:
GALILEO ISI 310 je prethodno umiješani, cementni, jednokomponentni, polimero-modificirani malter, ojačan poliakrilonitrilnim vlaknima, posebno projektiran za radove od betona.
Na korištenje polja:
GALILEO ISI 310 je projektiran za zahvate uređenja i/ili slojevitog gletanja radova od betona. Preporuča se kod  preventivnih popravaka laganih oštećenja,  te potom gletanja. Kada debljina nanosa ne prelazi 1 cm može se koristiti i za nedostajajućih dijelova pokrivke iznad armature.
Može se nanositi strojem za žbukanje (tipa Maltech M5), ili ručno, američkom žlicom.
Tehničke specifikacije:
Voda
circa 20
 %
Najveći promjer
0,6
 mm
Adhezija na beton UNI EN 1542
> 2
 MPa
Debljina nanosa
3 - 20 mm
 mm
Teorijski utrošak (po mm prijave)
circa 16
 kg/m²
Preuzimanje:
Tehničke specifikacije
List sa sigurnosnim podacima
×
 
 
×