GRIGOGRAF 70 - 100

Izolirajući panel od sinteriziranog ekspandiranog polistirena obogaćenog grafitom za sustave pokrivača Raspoloživ u klasi 70-100

Opis:
Izolirajući panel od sinteriziranog ekspandiranog polistirena, obogaćenog grafitom, dobiven od odstajalog bloka sa sirovinama bez  regenerata, s oznakom CE, oznakom sukladnosti UNI IIP, sukladno normi UNI EN 13163 za sisteme ETICS dostupni prema  ETAG 004.

 
Na korištenje polja:
Panel od ekspandiranog sinteriziranog polistirena obogaćenog grafitom GRIGOGRAF pogodan je za radove termičke izolacije sustava pokrivača, bilo za novogradnje, kao i za popravke postojećih.
×
 
 
×