Použití vápna


Společnost Fornaci Calce Grigolin vyrábí různé druhy vápna (pro zobrazení všech výrobků klikněte zde) pro mnoho odvětví s různým využitím.

Pro zásahy v oblasti EKOLOGIE A ENERGETIKY se vápno v různých derivátech používá zejména k čištění průmyslových zplodin, zejména z tepelných elektráren, uhelných elektráren, zařízení na energetické využití odpadu nebo spaloven.
Vápno se také používá k neutralizaci kyselých vod a k odstraňování fosfátů a pro flokulační účinky, které v kombinaci s dalšími látkami uplatňuje při čištění vody. Vápno se používá také k odvodňování a úpravě kalů z fyzikálně-chemických a biologických čistíren, včetně bagrování přístavů a kanálů.
Ekologická funkce vápna spočívá v inertizaci toxických a škodlivých odpadů, sanaci průmyslových lokalit a znečištěných půd, jakož i v úpravě vodních ploch, aby se obnovilo optimální pH pro rozvoj forem života.

Vápno se také hojně používá ke STABILIZACI JÍLOVITÝCH PŮD při stavbě silnic, železnic a letišť.

V ZEMĚDĚLSTVÍ nachází vápno různé uplatnění jak v zootechnice při výrobě fosfátů pro krmiva, tak při úpravě kyselých půd a dezinfekci prostředí v kombinaci se síranem měďnatým, kde se používá jako fungicid (směs Bordeaux). Používání vápna v zemědělství navíc umožňuje méně používat chemické látky a znečišťující látky.

V PRŮMYSLOVÉM odvětví má vápno různé využití, zejména v chemickém průmyslu při výrobě stearanu vápenatého, k čištění kyseliny citronové a glukózy, jako vysoušedlo a absorbér oxidu uhličitého a v petrochemickém průmyslu k výrobě přísad do maziv.
Také v kožedělném průmyslu k činění kůží.
Ve farmaceutickém průmyslu k přípravě vápenatých a hořečnatých solí a ve stomatologii jako lék při podvazování a endodoncii a v potravinářském průmyslu k výrobě cukru a k čištění odpadních vod z průmyslových procesů;
Vápno se hojně používá v železářském a ocelářském průmyslu při výrobě oceli jako pěnidlo a odsiřovací činidlo.

Použití vápna ve STAVEBNICTVÍ bylo vždy velmi rozšířené pro přípravu předem namíchaných vysoce kvalitních omítek a malt a pro výrobu lehčených betonů (pórobeton nebo gasbeton).
×
 
 
×