Tepelná Izolace


Když budova nedokáže dostatečně udržet teplo, říká se tomu tepelná ztráta, takže v zimě je v ní chladno nebo vlhko a vyžaduje mnohahodinové vytápění, aby byla příjemná. Stejně tak v létě dostatečně nechrání před vnějším horkem ani nezachovává chlad klimatizačního systému.
 
Správná izolace vnějších stěn zlepšuje tepelně-hygrometrický komfort budovy, řeší problémy způsobené tepelnými mosty a je prvním krokem k dosažení odpovídající úrovně komfortu.
 
Tepelněizolační řešení společnosti Grigolin jsou certifikována společností ETA, mají vysoké standardy kvality a snadnou aplikaci:
  • lepidla a stěrkové hmoty pro tepelnou izolaci;
  • hrubé nátěry, omítky, minerální povrchové úpravy;
  • izolační desky z EPS, minerální vlny, křemičitanu vápenatého, korku nebo dřevěných vláken;
  • více příslušenství pro správnou instalaci izolačních desek;
  • tepelné malty pro izolační bloky;
  • tepelně izolační omítky.


Lepidla a vyrovnávací hmoty

Nátěry

Tepelné omítky

Tepelná Malte

Izolační panely

Upevňovací prvky

Sítě a příslušenství

×
 
 
×