Lepila za ploščice - GrigoKoll®


Lepila za ploščice so del sistema, ki ga sestavlja različno število funkcionalnih plasti, od katerih se vsaka obnaša drugače, odvisno od materialov, iz katerih je izdelana, in obremenitev, ki jim je izpostavljena.

Vloga talne ali stenske obloge se pogosto podcenjuje, saj je le ta odgovorna za zagotavljanje posebne mehanske, kemične in higrometrične odpornosti, medtem ko je ta odvisna od vseh osnovnih plasti (estrih, podlaga in tla), ki sestavljajo talno oblogo.

Med njimi mora biti tudi najtanjši sloj podlage narejen tako, da se ustvari primerno sidrišče med prevleko in spodnjimi sloji.

Pri polaganju talne ali stenske obloge s keramičnimi ploščicami ali drugimi kamnitimi materiali je treba določiti najprimernejše lepilo za ploščice na podlagi:

  • značilnosti podlage in materiala, ki ga je treba položiti;
  • debelino, ki jo je treba doseči, pri čemer je treba upoštevati tudi predvideno uporabo prostora. 

Lepilo mora tvoriti dovolj kompaktno strukturo ter imeti elastomerne in plastične lastnosti, ki so skladne s predvidljivimi premiki in deformacijami nosilne površine. Izpolnjevati morajo tudi zahteve mednarodnih smernic za kakovost in varnost.GRIGOKOLL ULTRAX


Lepilo na cementni osnovi z zelo visokimi zmogljivostmi in zelo visokim...

GRIGOKOLL GENIUX


Zelo deformabilno lepilo, specifično za polaganje plošč velikega...

GRIGOKOLL VELOX


Deformabilno, hitro hidracijsko lepilo s cementnim vezivom, zelo belo in...

GRIGOKOLL MAX


Lepilo na osnovi cementa, belo in sivo, z visoko obdelovalnostjo in visokim...

GRIGOKOLL PLUX


Belo in sivo lepilo za polaganje vpojnih oblog na vpojne podlage. GRIGOKOLL...

GRIGOKOLL FLEX


Lepilo s cementnim vezivom, belo in sivo, za polaganje vseh vrst...

GRIGOKOLL PROX


Belo in sivo lepilo za polaganje vpojnih keramičnih oblog na vpojne...

GRIGOKOLL TEX


Lepilo s cementnim vezivom z visoko obdelovalnostjo in visokim izkoristkom,...

GRIGOKOLL PRIMER X


Oprijemni premaz, ki izboljša oprijemanje, pigmentiran na vodni osnovi.

GRIGOKOLL RAPIDUX


Visoko zmogljivo in dobro obdelovalno hitro-vezoče cementno vezivno lepilo...
×
 
 
×