Skrb za okolje

V svoji dolgi zgodovini je podjetje vedno posvečalo največjo pozornost okolju in skrbelo za vsako podrobnost svojih dejavnosti.
Pridobivanje surovin v lastnih kamnolomih, njihov prevoz z lastnimi vozili in različni proizvodni procesi v obratih so strogo nadzorovani, da se čim bolj zmanjša njihov vpliv na okolje.

Opredeljene so bile zlasti uravnotežene politike pridobivanja in intervencijske dejavnosti za ozelenitev kamnolomov.

Poleg tega je postopek proizvodnje apna avtomatiziran, nadzor nad emisijami pa izvajajo ustrezni organi, ki ga stalno spremljajo.
 
×
 
 
×