Rješenja za privatne i hobisti


AG 01 Plus
Ljepilo u prahu na cementnoj bazi, za keramičke pločice
AG 02 Plus
Ljepilo u prahu na cementnoj bazi, za keramičke pločice
AG 03 Prof
Superljepilo u prahu na cementnoj bazi, pojačane adhezije
AG 04 Prof
Superljepilo u prahu na cementnoj bazi, pojačane adhezije
AG 05 Flex
Fleksibilno ljepilo u prahu na cementnoj bazi, visoke adhezije
AG 06 Flex
Fleksibilno ljepilo u prahu na cementnoj bazi, visoke adhezije
SR 31
Tradicionalna podna deka normalnog vezivanja i brzog sušenja
×
 
 
×