HYDROTHERM

Temeljna termoizolirajuća žbuka

Opis:
Suha mješavina na bazi hidrauličnih veziva, polistirola visokog stupnja ekspanzije, mineralnih agregata i naročitih aditiva koji pospješuju obradivost i garantiraju vodo-otpornost.
Na korištenje polja:
HYDROTHERM može biti upotrebljen za žbukanje unutarnjih i vanjskih prostora na podlozi tipa cigle, grubog betona, mreže za žbuku, blokova i td. pod uvjetom da nema prašine, cvijetanja, ulja, masnoća i drugih zapriječenja. Može biti upotrebljen bilo za nova građenja, bilo za restauriranje prostorija za stambenu ili industrijsku svrhu. Strukture od glatkog betona moraju prethodno biti grubo ožbukane našim RG 12. Zbog svog specifičnog sastava najpogodniji je za upotrebu na termoizolirajućim zidovima tipa lecablock, saćastoj i poroznoj cigli, te iveričastim panelima od mineraliziranog drva. HYDROTHERM se nesmije upotrijebiti na gipsanoj podlozi, obojenoj, nestalnoj i podlozi koja se mrvi.

 
Tehničke specifikacije:
Specifična težina određena u slob. padu
280
 kg/m³
Miješanje vode
circa 9
 litara/vreća
Teoretski pokrivenost
per cm di applicazione 4,5 m2/sacco 50 l
 
Paropropusnost μ
8
 
Termička provodljivost λ (tablična vrijednost)
0,09
 W/mK
Preuzimanje:
Tehničke specifikacije
List sa sigurnosnim podacima
×
 
 
×