PALLADIO INIEZIONE

PALLADIO INIEZIONE
Pojivo pro injektáže do zdiva, na bázi hydratovaného vápna
Popis:
PALLADIO INIEZIONE je předmíchaná směs pojiva s kompenzovaným stažením, na bázi hydratovaného vápna, pucolánových plniv a minerálních příměsí.


Na použití v terénu:
PALLADIO INIEZIONE po smíchání s vodou dává velice tekuté vápenaté mléko určené k restaurování/zpevnění konstrukcí historického/architektonického zájmu, pro které se vyžaduje používání speciálních pojiv bez cementu. PALLADIO INJEKTÁŽNÍ předpokládá aplikaci injektáží při nízkém tlaku nebo litím. V případě injektáže se injektážní kanyly musí zasunout přímo do zdi v pravidelných vzdálenostech podle typu zdi a prováděného ošetření. Výhody PALLADIO INIEZIONE jsou:
- snadné plnění vnitřních prostor a poréznosti restaurovaného díla
- žádná chemická interakce s prvky tvořícími originální dílo
- kompenzace jevu smrštění
- homogenní a monolitická obnova s původním podkladem
- žádné jevy bleeding a oddělování.

Ke stažení:
Technické specifikace
×
 
 
×