Stabilsale

Stabilsale
Pigmentovaný roztok proti solím s velkou penetrací, na bázi siloxanových oligomerů
Popis:
Pigmentovaný roztok proti solím, připravený k použití, na bázi siloxanových oligomerů ve vodním roztoku s vysokou penetrací, kompletně bez rozpouštědel.

Na použití v terénu:
Použití GRIGONOVA STABILSALE se musí zhodnotit případ od případu, nejlepší je poradit se s naším technickým servisem; zvláště jeho použití v cyklu GRIGONOVA se musí vyhodnotit podle koncentrace solí ve zdivu a podle stavu zdiva samotného. Používá se při injektážích proti kapilární vlhkosti ve zdivu z cihel, kamene a betonu. V bezbarvé verzi na žádost se může použít při povrchové úpravě cihel, betonu, kamene atd., aby se předešlo výkvětu solí nebo jako hydrorepelentní prostředek při přípravě malty a betonu. Může se používat pro zlepšení vodoodpudivosti cenných extra bílých minerálních stěrkových hmot GR 100-200-300. Ošetřený povrch nemá žádné změny vzhledu, ani snížení prodyšnosti. Nanáší se bez použití rozpouštědel a v každém případě má nízký obsah organických těkavých látek.
Technické specifikace:
Specifická hmotnost
1000
 kg/m³
Teoretická spotřeba (na cm Aplikace)
a due mani 0,5
 kg/m²
Ke stažení:
Technické specifikace
×
 
 
×