BF 16

BF 16
Řada stříkaného betonu
Popis:
Suchá omítková směs na bázi vápenato-silikátových inertních materiálů s granulometrickou křivkou od 0 do 3 mm, pucolánového hydraulického pojiva v množství > 600 (*) kg/m3 a přísad zlepšujících čerpání. Vhodná pro omítání, restaurování, malé základové piloty a obecně zpevňování.
Technické specifikace:
Mech. odolnost v tlaku po 28 dnech
38
 N/mm2
×
 
 
×