BF 11

BF 11
Řada stříkaného betonu
Popis:
Suchá omítková směs na bázi vybraných inertních materiálů s vhodnou granulometrickou křivkou od 0 do 3 mm, hydraulického pojiva typu II - A/LL 32.5 R při dávkování > 600 (*) kg/m3 a přísad zlepšujících čerpání. Vhodná pro omítání, restaurování a obecně zpevňování.
Technické specifikace:
Zřejmé specifická hmotnost odradit. V každé z nich. lib.
circa 1600
 kg/m³
Maximální průměr
3
 mm
Voda ve hmotě
15
 %
Teoretická spotřeba (na cm Aplikace)
19
 kg/m²
Mech. odolnost v tlaku po 28 dnech
32
 N/mm2
Ke stažení:
Tabulka EC
DoP
×
 
 
×