BF 02

BF 02
Řada stříkaného betonu
Popis:
Suchá maltová směs na bázi vybraných inertních materiálů, hydraulického pojiva typu II - A/LL 32.5 R, vápenného hydrátu a specifických přísad. Vhodná pro omítání, restaurování a obecně zpevňování.
Technické specifikace:
Zřejmé specifická hmotnost odradit. V každé z nich. lib.
circa 1600
 kg/m³
Maximální průměr
2,5
 mm
Voda ve hmotě
18
 %
Teoretická spotřeba (na cm Aplikace)
16
 kg/m²
Mech. odolnost v tlaku po 28 dnech
10
 N/mm2
Ke stažení:
Tabulka EC
DoP
×
 
 
×